Kontakt

Spedycja Logis Sp. z o.o.

ul. Bukowińska 24 A lok.106

02-703 Warszawa

 

tel. (22) 40 40 531, fax (22) 41 60 169

e-mail: office@spedycja-logis.pl

 

Oddział w Rybniku

ul. Podmiejska 95

44-207 Rybnik

tel. (32) 739 62 78

 

Konto: Millenium Bank SA Warszawa

79 1160 2202 0000 0002 0534 0622 – dla płatności w PLN

 

IBAN  PL11 1160 2202 0000 0002 0811 6822

BIC/S.W.I.F.T.:BIGBPLPWXXX  – dla płatności w Euro

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000404846

Potrzebujesz wyceny transportu lub innej usługi?

Aby otrzymać wycenę uzupełnij formularz wyceny

Formularz wyceny transportu

Wyślij zapytanie    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów analizy zgłoszeń transportowych oraz związanej z tym procesem komunikacji telefonicznej, sms-owej oraz e-mailowej.

    Administratorem danych osobowych jest Spedycja Logis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-703  przy ul. Bukowińskiej 24a lok. 106. Dane przechowywane są w siedzibie firmy przez okres maksymalnie 3 lat.

    Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w w/w celu. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania lub usuwania, a także o przysługującym Państwu prawie do wnoszenia skargi na nieuprawnione wykorzystanie danych do odpowiedniego urzędu nadzorującego.