Najczęściej zadawane pytania

Co oznacza skrót ADR?
Skrót ADR oznacza umowę dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Pochodzi on od jej nazwy tj. European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. W ramach tej umowy uregulowane zostały zasady i warunki przewozu ładunków niebezpiecznych, w celu zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa. Umowa ADR stosowana jest również w przewozach krajowych.
Czy przewożony ładunek jest ubezpieczony?
Oczywiście każdy pojazd który przewozi Państwa ładunek posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP). Na Państwa życzenie możemy dodatkowo wykupić ubezpieczenie CARGO.
Czy można uzyskać informację w trakcie przewozu gdzie znajduje się ładunek ?
Na każdym etapie przewozu jesteśmy w stanie poinformować Państwa o lokalizacji ładunku.
Czy istnieją ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych?
Ograniczenia i zakazy jazdy pojazdów ciężarowych występują w większości krajów europejskich. Zakazy obowiązują w wybrane dni w roku tj. w święta państwowe, weekendy i okresy szczytów wakacyjnych. Wyjątki stanowią przewozy żywności, żywych zwierząt lub materiałów szybko psujących się. W Polsce zakazy te reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu z dn. 31 lipca 2007.
Z jakim wyprzedzeniem należy zamówić przewóz?
W większości przypadków zakładamy, że wystarczy jednodniowe wyprzedzenie - od złożenia zamówienia do podstawienia samochodu. Jednak zdarzają się okresy wzmożonej pracy, związane np. ze świątecznymi zakazami jazdy. W takich przypadkach proponujemy 2-3 dniowe wyprzedzenie.
Czy dla realizacji przewozu wymagane jest podpisanie umowy?
Złożenie zlecenia jest równoznaczne z zawarciem umowy o spedycję. Jeśli Klient oczekuje podpisania umowy , bo chce zawrzeć w niej np. dodatkowe informacje to oczywiście możemy taką umowę potwierdzić.