Baza wiedzy

W ramach naszej oferty realizujemy także przewozy ładunków częściowych.  Transport taki opiera się na łączeniu ładunków różnych Klientów, przewożonych w podobnych relacjach jednym pojazdem. Takie rozwiązanie szczególnie dla partii od 3 do 12 LDM  pozwala na optymalizację kosztów, przy zachowaniu krótkiego czasu dostawy.

Klient płaci cenę  proporcjonalnie do wielkości swojego ładunku.