Baza wiedzy

Realizujemy także  przewozy ładunków ponadnormatywnych, których rozmiary lub waga przekraczają normy obowiązujące w tym zakresie w poszczególnych krajach. Szczególny charakter  i zapewnienie bezpieczeństwa  takich ładunków  powoduje, że ich przewozy wymagają uzyskania specjalnych pozwoleń, użycia specjalistycznego taboru oraz często pilotażu i eskorty policji.