Baza wiedzy

Wiele współczesnych przedsiębiorstw handlowych swoją działalność opiera na dostawie towarów bezpośrednio do klienta. Sprawnie zorganizowany łańcuch dostaw przesądza o biznesowym sukcesie, bezpośrednio przekłada się na bilans zysków i strat oraz wpływa na wizerunek firmy w oczach kontrahentów. Usługi logistyczne obejmują: transport, spedycję oraz magazynowanie.

Czym jest łańcuch dostaw?

Łańcuchem dostaw określa się odpowiednio zorganizowany przepływ towarów (surowce, gotowe produkty) między poszczególnymi kooperantami. Sprawna organizacja tego przedsięwzięcia umożliwia przedsiębiorstwom dopasowanie swojej działalności do potrzeb rynkowych.

Miejsce transportu i spedycji w łańcuchu dostaw

Transport i spedycja są podstawowymi procesami w każdym łańcuchu dostaw. Powszechnie pojęcia te mogą być mylone, ponieważ często wszystkie zadania związane z organizacją transportu i przewozem wykonuje jedna firma.

Warto jednak podkreślić, że transport to wyłącznie dowóz towaru z punktu A do punktu B. Spedycja obejmuje zaś wszystkie formalności i inne czynności mające na celu usprawnienie przewozu w taki sposób, aby przesyłka bez problemu trafiła z punktu początkowego do punktu końcowego.

Spedytorzy organizują transport. Zajmują się ubezpieczeniem towarów przeznaczonych do przewozu, zawierają umowę transportową z operatorem obsługującym przewozy. Firmy spedycyjne odbierają przesyłki od nadawców, sprawdzają ich kompletność (zgodność z warunkami umowy), zajmują się zabezpieczeniem towaru i jego odpowiednim przygotowaniem do bezpiecznego przewozu.

Outsourcing usług transportowo-logistycznych

Wiele firm obsługę transportu i spedycji zleca podmiotom zewnętrznym. Skorzystanie z usług operatorów obsługujących łańcuch dostaw jest ekonomiczne. Firma nie musi inwestować we własne pojazdy ciężarowe i ich serwisowanie, szkolenia kierowców, stworzenie działu zajmującego się spedycją, zakup specjalistycznego oprogramowania czy tachometrów pozwalających na odpowiednią ewidencję czasu pracy kierowców.

Zewnętrzne firmy outsourcingowe mogą oferować wyłącznie spedycję (wtedy transport zlecają podwykonawcom) lub obsługę całego łańcucha dostaw (transport, spedycja, magazynowanie). Outsourcing usług łączących wszystkie te elementy określany jest pojęciem logistyki kontraktowej. Operatorzy dostosowują swoje oferty do potrzeb przedsiębiorców, zapewniają elastyczne rozwiązania pozwalające na ekonomiczny transport całych ładunków lub ładunków częściowych (wtedy spedytorzy dobierają przewozy materiałów z dwóch lub trzech firm w taki sposób, aby pojazd był całkowicie załadowany, a poszczególne trasy pokrywały się ze sobą).

Jak znaleźć najlepszego operatora?

Na rynku działa wiele firm zajmujących się outsourcingiem transportowym i spedycją. Przed zleceniem obsługi, warto dokładnie sprawdzić ceny oferowane przez różnych operatorów, zakres świadczonych usług oraz opinie o przedsiębiorstwie. Rzetelny wykonawca zapewnia sprawną obsługę łańcucha dostaw – błyskawiczne dopełnienie formalności oraz bezpieczny i szybki przewóz towaru z punktu początkowego do punktu końcowego.